Professionellt konto

right-rect

Handelsvillkor

Bli en professionell handlare med eXcentral

Företaget bestämmer sin kundkategori som antingen icke professionelll, professionell eller kvalificerad motpart. Icke professionella kunder besitter den högsta grad av skydd under MiFID II som inkorporerats i lagen på Cypern, medan professionella kunder med högre riskaptit kan välja att handla med högre hävstångseffekt och lägre Stop out procentuellt.

Skillnader på konton

Professionella konton

CFD: er tillgångsklasser
Forex stora valutapar
Forex små valutapar
Guld
Råvaror
Energiråvaror
Huvudindex
Små index
Aktier
Kryptovalutor
Margin close out rule¹
Kvalificerad för ICF-kompensation²

Upprätthåll dina standarder som professionell handlare

Som professional handlare hos eXcentralTrader kommer du fortsättningvis att dra nytta av:

 • Skydd mot negativt saldo

  Aldrig utsättas för att förlora mer än saldot

 • Tillgång till premiumverktyg

  Få direkt tillgång till professionella handelsverktyg

 • Egen kontoadministratör

  Kontinuerlig personlig support från din kontoadministratör

 • Handelssignaler

  Få dagliga handelssignaler och marknadsnyheter

 • Tillgång till VIP platinautbildning

  Dra nytta av professionell handelsutbildning

 • Högre hävstång

  Handla med upp till 400: 1 hävstångseffekt för vissa tillgångar

*Läs vår fullständiga information om risker här.

Kontrollera kontots pecifikationer

Krav på professionella konton

Du kan bli professionell handlare genom att skicka in en ansökan och uppfyller minst två av följande kriterier³:

 • Ha öppnat minst 10 handelsaffärer per kvartal under det gångna året, och varje storlek på handeln (volym) var minst 4 000 dollar i aktier/kryptovaluta och/eller 18 500 dollar i Forex/ råvaror hos eXcentral eller någon annan mäklare
 • Har minst ett års erfarenhet av att ha arbetat i en professionell befattning inom det finansiella området, vilket kräver kunskap om CFD- marknaden.
 • En portföljstorlek⁴ på 500 000 EUR eller mer; kontantinsättningar och finansiella instrument inkluderad.

 

¹ En standardiseradMargin-Close-Out-Regelmed procentuell andel av den minsta initiala nödvändiga marginalen som föreskrivs ovan per konto. För professionella kunders handelskonton kan procenttalet ändras.

² Målet med Investor Compensation Fund (ICF) är att säkerställa anspråk från icke professionella kunder genom betalning av kompensation (upp till 20 000 euro) i fall där vi hamnar på obeståndför våra skyldigheter gentemot dig, under förusättning att vissa villkor är uppfyllda. Läs mer här.

³ Du kan själv bestämma om du vill skicka in en ansökan nu, eller i ett senare skede eller till och med önskar förbli icke professionell handlare. Observera att du har möjlighet att återgå till status som icke professionell handlare när du en gång blivit professionell handlare.

⁴ Finansiella instrument inkluderar aktier, kontanta insättningar till fond, eller vinster som är upplupna från investeringar i derivatinstrument, skuldinstrument och kontantinsättningar. De inkluderar inte fastigheter, traditionellt ägande i råvaror eller det nominella värdet på derivatinstrument.

Vill du veta merom ESMA och reglerna som följer med det? Kolla in detaljerna här. Du kan också lära dig mer om eXcentrals policy för kundkategorisering här.