Licens och reglering

right-rect

Åtgärder för efterlevnad

Handel med reglerad mäklare

Handel är mycket mindre stressande när du vet att du handlar med en fullt licensierad mäklare. Varför? Eftersom reglerade mäklare är föremål för tillsyn och väntas hålla standarder som är utformade för att förbättra skyddet för dig, som handlare.

Vår licens och reglering

Var har eXcentral sina gränsöverskridande tjänster?

eXcentral, som drivs av Mount Nico Corp Ltd, regleras av CySEC (licens 226/14). Som ett värdepappersföretag auktoriserat en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat får Mount Nico Corp Ltd erbjuda sina tjänster som är gränsöverskridande till länder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som tillåter tillhandahållande av dess tjänster i deras jurisdiktioner, och vi är vederbörligen registrerade hos deras respektive behöriga myndigheter.

Åtgärder för efterlevnad utformade för att skydda dig

Efterlevnad

ICF – Investor Compensation Fund (Ersättningsfond för investerare)

Mount Nico Corp Ltd, varav eXcentral är ett varumärke, är medlem av Investor Compensation Fund, som tillhandahåller icke professionella kunder med ytterligare skydd. ICF-sschemat syftar till att skydda stödberättigade icke professionella kunder, och det gör det genom att utbetala ersättning i händelse av att ett företag misslyckas för att fullgöra sin ekonomiska skyldighet

ESMA – Europeiska systemet för finansiell tillsyn

ESMA – European Securities and Markets Authority – är en oberoende myndighet som bidrar till att skydda stabiliteten i den Europeiska unionens finansiella system genom att förstärka skyddet för investerare och främja stabila och ordnade finansmarknader.

Mer information om europeiska regleringar

Mount Nico Corp Ltd, varav eXcentral är ett varumärke, är licensierad och reglerad av CySEC, Cyprus Securities and Exchange Commission under licensnumret 226/14. Som en reglerad mäklare följer eXcentral EU-förordningar som MIFID 2 och efterlever CySEC lagstadgade krav.