BTCUSD
-
--
ETHUSD
-
--
GBPUSD
-
--
USDJPY
-
--
FB
-
--
KO
-
--
AAPL
-
--
MSFT
-
--
AMZN
-
--
BTCUSD
-
--
ETHUSD
-
--
GBPUSD
-
--
USDJPY
-
--
FB
-
--
KO
-
--
AAPL
-
--
MSFT
-
--
AMZN
-
--

Najważniejsze raporty o zarobkach już wkrótce

 

Jakie akcje zwiększą wartość powyżej oczekiwań?

 

Handluj teraz

 

Rachunki profesjonalne

right-rect

warunki handlowe

Zostań profesjonalnym inwestorem z eXcentral

Firma określa kategorię swoich klientów jako detalistów, profesjonalistów lub uprawnionych kontrahentów. Klienci detaliczni mają zapewniony najwyższy stopień ochrony zgodnie z dyrektywą MiFID II, transponowaną do prawa cypryjskiego, podczas gdy klienci profesjonalni z wyższym apetytem na ryzyko mogą zdecydować się na handel z wyższą dźwignią finansową i niższym stop outem.

Różnice między rachunkami

Rachunki profesjonalne

Klasy aktywów CFD
Główne pary forex
Drugorzędne pary forex
Złoty
Towary
Surowce energetyczne
Główne indeksy
Drugorzędne indeksy
Akcje (udziały)
Kryptowaluty
Reguła margin close out¹
Kwalifikacja dorekompensaty z tytułu ICF²

Zachowaj swoje standardy jako profesjonalny inwestor

Jako profesjonalny trader eXcentral będziesz nadal korzystać z takich funkcji, jak:

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  Nigdy nie stracisz więcej niż poziom salda na Twoim rachunku

 • Dostęp do narzędzi premium

  Uzyskaj bezpośredni dostęp do profesjonalnych narzędzi handlowych

 • Dedykowany opiekun klienta

  Ciągłe wsparcie osobiste ze strony opiekuna klienta

 • Sygnały handlowe

  Otrzymuj codzienne sygnały handlowe i wiadomości rynkowe

 • Uzyskaj dostęp do edukacji na poziomie VIP Platinum

  Skorzystaj z profesjonalnej edukacji handlowej

 • Wyższa dźwignia

  Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej do 400:1 na niektórych aktywach

*Przeczytaj nasze Ostrzeżenie przed ryzykiem tutaj.

Sprawdź specyfikację rachunku

Wymogi dotyczące rachunku profesjonalnego

Możesz zostać profesjonalnym inwestorem, składając wniosek i spełniając co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • Otwarcie co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatniego roku, a każda wielkość transakcji (wolumen) wynosiła co najmniej 4000 USD w akcjach/krypto i/lub 18 500 USD na rynku towarów/forex w eXcentral lub u innego brokera.
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na profesjonalnym stanowisku w dziedzinie finansów, które wymaga znajomości rynku CFD.
 • Wielkość portfela minimum 500 000 EUR; włączając w to depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe.

 

¹ Standardowa reguła margin close out jako procent minimalnego wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego określonego powyżej, w zależności od rachunku. W przypadku rachunków handlowych klientów profesjonalnych odsetek ten może ulec zmianie.

² Celem Funduszu Kompensacji dla Inwestorów (ICF) jest zabezpieczenie roszczeń Klientów detalicznych poprzez wypłatę odszkodowania (do 20.000 EUR) w przypadkach, gdy nie wywiązujemy się z naszych zobowiązań wobec Ciebie, jeśli spełnione są określone warunki. Przeczytaj więcej tutaj

³Możesz zdecydować, czy chcesz złożyć wniosek teraz, czy później, a nawet czy chcesz być traktowany jak klient detaliczny. Proszę zwrócić uwagę, że masz w dowolnym momencie masz możliwość przywrócenia statusu klienta detalicznego po zostaniu traderem profesjonalnym, jeśli sobie tego życzysz.

⁴ Instrumenty finansowe obejmują akcje, depozyty gotówkowe wpłacane do funduszu lub zyski z inwestowania w instrumenty pochodne, instrumenty dłużne i depozyty gotówkowe. Nie obejmują one nieruchomości, tradycyjnej własności towarów lub wartości referencyjnej instrumentów pochodnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ESMA i związanych z nim zasad? Sprawdź szczegóły tutaj.
Więcej o Polityce Kategoryzacji Klientów eXcentral dowiesz się tutaj.