Αδεια και ρυθμιση

right-rect

Μέτρα Συμμόρφωσης

Εμπορευθείτε με Ρυθμιζόμενο Μεσίτη

Το εμπόριο προκαλεί πολύ λιγότερο άγχος όταν γνωρίζετε ότι συναλλάσσεστε με έναν πλήρως αδειοδοτημένο μεσίτη, γιατί; Επειδή οι ρυθμιζόμενοι μεσίτες υπόκεινται σε παρακολούθηση και υποχρεούνται σε πρότυπα τα οποία έχουν σχεδιαστεί να ενισχύουν την δική σας προστασία, εσάς του εμπόρου.

Η Άδεια και η Ρύθμιση μας

"Πού παρέχει η eXcentral Εκτός Συνόρων τις υπηρεσίες της;

Η eXcentral, την οποία διαχειρίζεται η Mount Nico Corp Ltd, ρυθμίζεται από την ΕΚΚ (άδεια 226/14). Ως επενδυτική εταιρεία εξουσιοδοτημένη από ρυθμιστή που προέρχεται από Κράτος Μέλος της ΕΕ, η Mount Nico Corp Ltd επιτρέπεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της διασυνοριακά σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών της στην επικράτεια τους, ενώ είμαστε δεόντως εγγεγραμμένοι και με τις αντίστοιχες δικές τους αρμόδιες αρχές.

*Η εταιρεία μας δεν προσφέρει τις υπηρεσίες της σε νέους πελάτες που διαμένουν στην Ολλανδία.
**Η Εταιρεία μας δεν παρέχει πλέον τις υπηρεσίες της σε πελάτες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέτρα Συμμόρφωσης Σχεδιασμένα για την Προστασία Σας

Συμμόρφωση

CF – Investor

Η Mount Nico Corp Ltd, της οποίας η eXcentral αποτελεί εμπορική επωνυμία, είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, το οποίο παρέχει στους εμπόρους λιανικής επιπρόσθετη προστασία. Το σχέδιο του ICF εξυπηρετεί το σκοπό της προστασίας επιλέξιμων πελατών λιανικής, ενώ το επιτυγχάνει πληρώνοντας αποζημίωση σε περίπτωση που μια εταιρεία αποτύχει να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις

ESMA – Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

ESMA – Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών – μια ανεξάρτητη αρχή που συνδράμει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών και προωθώντας τις χρηματοοικονομικές αγορές με σταθερότητα και τάξη.

Περισσότερες Πληροφορίες Σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς

Η Mount Nico Corp Ltd, της οποίας η eXcentral αποτελεί εμπορική επωνυμία, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την ΕΚΚ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κάτω από τον αριθμό άδειας 226/14. Ως ρυθμιζόμενος μεσίτης, η eXcentral εφαρμόζει τους κανονισμούς της ΕΕ όπως το MIFID 2 και συμμορφώνεται με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της ΕΚΚ.