Profesionální účet

right-rect

Podmínky obchodování

Staňte se profesionálním obchodníkem se eXcentralem

Společnost určí kategorii klienta jako Retail, Professional nebo Eligible Counterparty (kvalifikovaná protistrana). Retailovým klientům se poskytne nejvyšší stupeň ochrany na základě směrnice MiFID II, tak jak byla implementována do kyperských zákonů, zatímco profesionální klienti s vyšší tolerancí rizika se mohou rozhodnout pro obchodování s vyšší pákou a nižším procentem stop out.

Rozdíly mezi účty

Profesionální účty

Třídy aktiv CFD
Hlavní forexové páry
Jiné než hlavní forexové páry
Zlato
Komodity
Energetické komodity
Hlavní indexy
Jiné než hlavní indexy
Akcie
Kryptoměny
Pravidlo pro close out podle marže
Splňuje podmínky pro kompenzaci z ICF²

Udržte si své standardy jako Profesionální obchodník

Jako Profesionální obchodník eXcentral budete nadále využívat:

 • Ochrany proti zápornému zůstatku

  Nikdy nebudete vystaven/a riziku ztráty větší, než je váš zůstatek

 • Přístup k prémiovým nástrojům

  Získejte přímý přístup k profesionálním obchodním nástrojům

 • Dedikovaný account manažer - člověk vyhrazený pro vás

  Trvalá osobní podpora vašeho account manažera

 • Obchodní signály

  Každodenní přijímání obchodních signálů a aktuálních informací o dění na trzích

 • Přístup ke vzdělávání VIP platinum

  Využívat vzdělávání pro profesionální obchodníky

 • Vyšší páka

  Obchodujete určitá aktiva s pákou až 400:1
  Přečtěte si zde naše úplné Vyjádření k rizikům.

Přečtěte si zde naše úplné Vyjádření k rizikům.

Požadavky na profesionální účet

Můžete se stát profesionálním obchodníkem tak, že předložíte žádost a splníte alespoň dvě z následujících kritérií³:

 • Otevřeli jste si v uplynulém roce minimálně 10 obchodů za čtvrtletí a každý z těchto obchodů byl v minimální velikosti (objemu) 4.000 $ v akciích/kryptoměnách a/nebo 18.500 $ ve forexu/komoditách ve eXcentral nebo u jakéhokoliv jiného makléře.
 • Máte minimálně roční pracovní zkušenosti na kvalifikované pozici ve finanční oblasti, která vyžaduje znalost trhů CFD.
 • Velikost portfolia⁴ 500.000 EUR nebo více, včetně vkladů v hotovosti a finančních nástrojů.

 

¹ Jednotné pravidlo pro close out podle marže podle procenta minimální počáteční požadované marže na jeden účet, jak je uvedeno výše. Pro obchodní účty profesionálních klientů podléhá procento změnám.

² Cílem Fondu kompenzace investorů (ICF) je zajistit právo na kompenzaci škod retailovým klientům zaplacením kompenzace (ve výši až 20.000 €) v případech, kdy nesplníme své závazky vůči vám, pokud budou splněny určité podmínky. Čtěte více zde.

³ Můžete se rozhodnout, zda si přejete předložit žádost nyní, nebo později, nebo být dokonce nadále považován/a za retailového klienta. Vezměte prosím na vědomí, že máte možnost vrátit kdykoliv svůj statut zpátky na retail poté, co se stanete profesionálem, pokud si to budete přát.

⁴ Finanční nástroje zahrnují akcie, vklady v hotovosti vložené do fondu nebo zisky naběhlé z investování do derivátů, dluhových nástrojů, a hotovostních vkladů. Nezahrnují nemovitý majetek, tradiční vlastnictví komodit, ani pomyslnou hodnotu derivátů.

Chcete získat více informací o ESMA a pravidlech, která jsou s ní spojena? Podívejte se na podrobné informace zde.
Další informace o Zásadách rozdělení do kategorií klientů ve společnosti eXcentral najdete zde.